યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલી "મિશન ઈન્દ્રધનુષ" યોજના નીચેના પૈકી કઈ બાબત અંગેની છે ?

પ્રાથમિક શિક્ષણ
સોલાર પ્રોજેક્ટ
રસીકરણ કાર્યક્રમ
નાના ઉદ્યોગોને મૂડી સહાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પોષણક્ષમ, પૂરતું ખાવાનું મળે તે માટે નીચે પૈકી કઈ યોજનાઓ અમલમાં છે ?

અન્નપૂર્ણા
મધ્યાહન ભોજન યોજના
આપેલ તમામ યોજનાઓ
અંત્યોદય યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નેશનલ ફુડ સિક્યોરિટી એક્ટ -2013 અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

નેશનલ ફુડ એકટ
ફુડ એક્ટ
ન્યુટ્રીશન સિક્યોરિટી એક્ટ
રાઈટ ટુ ફુડ એકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
GARV, UDAY અને TARANG ભારત સરકારના કયા મંત્રાલયની પહેલ છે ?

ઉર્જા મંત્રાલય
સુરક્ષા મંત્રાલય
સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંસ્થાકીય સુવાવડનું પ્રમાણ વધારવા તેમજ માતા અને બાળમરણ ઘટાડવા ખાસ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના અમલમાં છે ?

મિશન મંગલમ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ચિરંજીવી યોજના
કિશોરી શક્તિ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP