યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ હેઠળ ગ્રામીણ કુટુંબને કુટુંબદીઠ નાણાંકીય વર્ષમાં વધુમાં વધુ કેટલા દિવસની રોજગારી આપી શકાય ?

105
120
100
90

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બાબુ જગજીવનરામ છાત્રાવાસ યોજના કોના માટે છે ?

પછાત વર્ગ
અનુસૂચિત જાતિ
જનરલ કેટેગરી
અનુસૂચિત જનજાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સ્વયં સક્ષમ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે ?

મહિલા સ્વાવલંબન
ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા.
સ્ત્રી શિક્ષણને ઉત્તેજન આપવું
સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત યુવક-યુવતીઓને આર્થિક સહાય કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારની કઈ પહેલ દેશમાં તમામ 2,50,000 ગ્રામ પંચાયતોને આઈટી કનેક્ટીવીટી પૂરી પાડવાનું લક્ષ્યાંક રાખે છે ?

મેઘરાજ
ડાયલ. ગવ
નેશનલ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્ક
ઈ-તાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દીકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ કયો છે ?

કન્યાદરમાં વધારાને પ્રોત્સાહન આપવાનો
દીકરીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની સહાયનો
દિકરીઓને કન્યાદાન આપવાનો
દીકરીઓને યોગ્ય જીવનસાથી મેળવી આપવાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાતમાં ગ્રામ મિત્ર યોજના હેઠળ પસંદ કરવામાં આવતા "ગ્રામ મિત્ર" ને ઉચ્ચક કેટલું પ્રતિ માસ માનદ વેતન આપવામાં આવે છે અને દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા ગ્રામ મિત્રની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે ?

રૂ. 3000,4
રૂ. 1500,2
રૂ. 1000,5
રૂ. 2000,3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP