રમત-ગમત (Sports)
નીચે આપેલી રમતમાંથી કઈ રમતનું મેદાન મોટું હોય છે ?

બાસ્કેટબોલ
હોકી
કબડ્ડી
વોલીબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ટાઈગર વુડ્સને કઈ રમત સાથે સંબંધ છે ?

ટેનિસ
ગોલ્ફ
કાર રેસિંગ
સ્કેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત ફોર્ચ્યુન જાયન્ટ્સ (GFG) એ કઇ રમતના ખેલાડીઓ છે ?

ફૂટબોલ
કબડ્ડી
કુસ્તી
વૉલીબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ભારતમાં કઈ રમતમાં 'સંતોષ ટ્રોફી' એનાયત કરવામાં આવે છે ?

કબડ્ડી
ફૂટબોલ
વોલીબોલ
ખોખો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
માનવ ઠક્કર કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

ટેબલ ટેનિસ
લોન ટેનિસ
સ્વિમિંગ
શૂટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ફીફા વર્લ્ડકપ - 2018નું મેસ્કોટ 'ઝાબીવાકા' કયું પ્રાણી છે ?

વરૂ
સફેદ હાથી
સફેદ વાઘ
ગેંડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP