મહત્વના દિવસો (Important Days)
21 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ કયા દિન તરીકે ઉજવાય છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન
માતૃભાષા દિન
ગુજરાતી વ્યાકરણ દિન
મજૂર દિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP