Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NS-1-3)
વડાપ્રધાનશ્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન “7, રેસકોર્સ માર્ગ''ને હવે કયું નામ આપવામાં આવેલ છે ?

7, શક્તિ માર્ગ
7, લોકહિત માર્ગ
7, લોકસેવા માર્ગ
7, લોકકલ્યાણ માર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NS-1-3)
ગુજરાતની સરકારી કચેરીઓ અને વિભાગોને કમ્પ્યૂટર નેટવર્કથી જોડતી પ્રણાલી GSWANનું આખું નામ શું છે ?

Gujarat State Wide Area Network
Gujarat State Wireless Area Net
Gujarat State Whole Area Network
Gujarat State Wireless Automated Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NS-1-3)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ ક્યો છે ?

વ્રત, વ્યક્ત, વસ્તુ, વર્ણ્ય, વાદ્ય
વર્ણ્ય, વસ્તુ, વાદ્ય, વ્યક્ત, વ્રત
વસ્તુ, વ્રત, વર્ણ્ય, વ્યક્ત, વાદ્ય
વસ્તુ, વર્ણ્ય, વ્યક્ત, વ્રત, વાદ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP