કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
FIFA વર્લ્ડ કપ 2022માં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ફૂટબોલનું નામ જણાવો.

બ્રાઝુકા
જબુલામી
અલ રિહલા
ટેલ્સ્ટાર મેક્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
અટલ ન્યૂ ઈન્ડિયા ચેલેન્જ (ANIC) કઈ સંસ્થા/મંત્રાલયની પહેલ છે ?

ICMR
AICTE
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
નીતિ આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
સ્પેસ ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટઅપ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ ભારતના પ્રથમ ખાનગી રીતે વિકસિત રોકેટ વિક્રમ-Sને ક્યા મિશન અંતર્ગત અવકાશમાં મોકલી ઇતિહાસ રચશે ?

કલામ મિશન
ભાભા મિશન
ધવન મિશન
પ્રારંભ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP