Talati Practice MCQ Part - 1
યોગેશ એક બુક રૂ.75 માં વેચે છે તો તેને બુકની મૂ.કિ. જેટલા ટકા નફો થાય છે તો વસ્તુની મૂ.કિ. કેટલી ?

37.5
50
40
150

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
4 મિત્રો જયંત, બીરબલ, માઈકલ અને જયકિશનના વજનનો સરવાળો 260 કિલોગ્રામ થાય છે. જયંતનું વજન જયકિશન કરતાં 10 કિલોમીટર ઓછું છે, બીરબલનું વજન જયંત કરતાં દોઢગણું છે. જો માઈકલનું વજન 40 કિલોગ્રામ હોય તો જયકિશનનું વજન કેટલું થશે ?

70 કિલોગ્રામ
30 કિલોગ્રામ
40 કિલોગ્રામ
50 કિલોગ્રામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
9 વાગ્યા પછી, રાત્રે 9 અને 10 વચ્ચે એક દિવાલ ઘડીયાળનો કલાક અને મિનિટ કાંટા એક બીજાના વિરુદ્ધ દિશામાં કયા સમયે થશે ?

9 : 15 મિનિટ
9 વાગીને 16(4/11) મિનિટ
9 : 16 મિનિટ
9 વાગીને 1/3 મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
નીચેનામાંથી કયો શબ્દ કર્મધારય સમાસ છે ?

પિતાંબર
પૃથ્વી
મનહર
ખાધું-પીધું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP