ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
વિક્રમ શેઠ દ્વારા નીચેના પૈકી કયું પુસ્તક લખાયેલ છે ?

માય ગોડ ડાઈડ યંગ
લુક બેક ઈન એંગર
એ સુટેબલ બોય
ઈસ્લામિક બોમ્બ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP