ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નર્મદા નદીમાં આવેલ સાધુબેટ પર કયા મહાપુરુષની વિશ્વમાં સૌથી ઉંચી પ્રતિમા બની છે ?

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
જવાહરલાલ નહેરુ
ગાંધીજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
લૂણી નદી પુષ્કર પાસેથી ઉદ્ભવે છે અને નીચેના પૈકી ક્યા વહી જાય છે ?

ખંભાતના અખાતમાં
સાંભર સરોવરમાં
કચ્છના રણમાં
અરબી સમુદ્રમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP