ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતની સમય રેખા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

82.50 પૂર્વ રેખાંશ
92.50 પૂર્વ રેખાંશ
62.50 પૂર્વ રેખાંશ
72.50 પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
દેશમાં સેક્સ રેશિયો (દર 1000 પુરુષો દીઠ સ્ત્રીઓની સંખ્યા) કયા રાજ્યમાંથી સૌથી વધારે છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે)

કેરળ
ગુજરાત
ગોવા
ઉત્તરાખંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ શું છે ?

નદીઓને જોડતો કાર્યક્રમ
પ્રવર્તમાન હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સની જગ્યાએ રસ્તાઓ માટે એક છત્ર પ્રોજેક્ટ
ફલોરિકલ્ચર ડેવલોપમેન્ટ મિશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-નેપાળ અને ભારત-ભૂતાનની સરહદ પર સુરક્ષાની કામગીરી બજાવનાર દળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

રેપીડ એક્શન ફોર્સ
નેશનલ સીક્યોરીટી ગાર્ડ
બોર્ડર સીક્યોરીટી ફોર્સ
સુરક્ષા સીમા બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP