ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતીય દ્વીપકલ્પનું સૌથી ઊંચું શિખર ડોડાબેટા કયા આવેલું છે ?

નીલગીરી ટેકરીઓ
સાતપુડા ગિરિમાળા
મહાદેવ ટેકરીઓ
તિરુમાલા ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિતુપુર ડાયમંડ બ્લોકની હરાજી કરવામાં આવી છે. આ બ્લોગ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે ?

મધ્યપ્રદેશ
ઉત્તરપ્રદેશ
આંધ્રપ્રદેશ
મેઘાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP