ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તમિલનાડુના મુપ્પનડલ-પેરુંગુડી કયા અક્ષયઉર્જા સ્ત્રોતના મહત્વના કેન્દ્ર તરીકે પ્રચલિત છે ?

પવન ઉર્જા
જૈવ ઉર્જા
સૌર ઉર્જા
ભૂ-તાપીય ઉર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP