ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં નીચેના પૈકી કયા રાજ્યને સૌથી પહોળી ખંડીય છાજલી છે ?

મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત
કર્ણાટક
પશ્ચિમ બંગાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP