ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં સતી પ્રથા પ્રતિબંધક કાનૂન ક્યારે અમલી બન્યો હતો ?

11 જુલાઈ, 1832
10 ડિસેમ્બર, 1829
4 ઓગસ્ટ, 1811
8 એપ્રિલ, 1829

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP