કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
પીટર
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર
મીલીમીટર
બીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

આપેલ તમામ
ફક્ત શાબ્દીક
આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
ફક્ત આંકડાકિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP