કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ
પીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Character Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

શાબ્દિક
ગાણિતિક
પ્રેઝન્ટેશન
ચિત્રકામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP