કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
બીલ ગેસ્ટ
પીટર
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોડેમ
મોનિટર
કીબોર્ડ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. આઉટલુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો કરેકટ
ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP