સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'વલ્કલ' એટલે શું ?

ખાદીનું વસ્ત્ર
ઝીણું વસ્ત્ર
ઝાડની છાલનું વસ્ત્ર
રેશમી વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
NSGM નું પૂરું નામ શું છે ?

નેશનલ સિક્યોરિટી ગાર્ડસ મિલીટરી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નેશનલ સ્માર્ટ ગ્રીડ મિશન
ન્યૂ સ્માર્ટ ગ્રીડ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાત સરકારની કઈ અગત્યની નીતિને કારણે ગુજરાતના સામાજજીવનમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને વિકાસ દ્રશ્યમાન થાય છે ?

સારા માર્ગો
દારૂબંધી
ગૌહત્યા સંબંધી
વિશાળ દરિયાકિનારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP