સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આમાં ભૂતપૂર્વ અમેરિકન પ્રમુખ કોણ નથી ?

બિલ કિલન્ટન
આઈઝર હોવર
જ્હોન કેનેડી
બિલ ગેઈટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કિરણ મજમુદાર કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે ?

રાજકારણ
રમત-જગત
કોર્પોરેશન કંપની
ફિલ્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતી લઘુકથાના જનક તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે ?

કાકાસાહેબ કાલેલકર
ભોળાભાઇ પટેલ
મોહનભાઇ પટેલ
પન્નાલાલ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સહકારી મંડળીની નોંધણી કોણ કરે છે ?

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
રજિસ્ટ્રાર
કલેકટર
મામલતદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP