સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિશ્વનો સૌથી મોટો સિંગલ રૂફ ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ કયાં આવેલો છે ?

પૅરિસ, ફ્રાંસ
મનાલી, હિમાચલ પ્રદેશ, ભારત
ન્યુયોર્ક, યુ.એસ.એ.
ડેરાબાબા, પંજાબ, ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
હિન્દી ભાષાના મહાન નવલકથાકારનું નામ આપો જેમના પુસ્તકો વાંચવા હજારો લોકોએ હિન્દી ભાષા શીખી હતી ?

અજ્ઞેય
ધર્મપાલ
બાબુ દેવનંદન ખત્રી
મૈથીલીશરણ ગુપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળ / સ્થળોએ 'દ્વયાયતન' પ્રકાર નું મંદિર જોવા મળે છે ?
૧. ખંડોસણ
૨. વિરમગામ
૩. પાવાગઢ

માત્ર ૧,૨
માત્ર ૧
૧,૨,૩
માત્ર ૨

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
દ્વિઘાત સમીકરણ ax²+bx+c=0નું પૂર્ણ વર્ગની રીતે ઉકેલ શોધવાનું સૂત્ર સૌપ્રથમ ___ નામક ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રીએ આપ્યુ હતું.

આર્યભટ્ટ
શ્રીધર આચાર્ય
ભાસ્કરાચાર્ય
પાયથાગોરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP