સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જી.પી.એસ.સી. એટલે પ્રચલિત સમાજમાં...

ગુજરાતની પ્રાઈમરી એન્ડ સેકન્ડરી સર્ટીફીકેટ
જનરલ પોલીસ સિલેકશન કમિટી
ગુજરાત પોલ્યુશન સ્ટેટ કંટ્રોલ
ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી સાચું / સાચા જોડકું / જોડકા પસંદ કરો.

આપેલ તમામ
ઈરુલા-તમિલનાડુ
કઠોડી-ગુજરાત
બોન્ડા-ઓડિશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP