સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર, અધિનિયમ અંતર્ગત 1-5 ધોરણના બાળકોના સંબંધમાં, નજીકના વિસ્તારમાં ચાલીને જઈ શકાય તેવા ___ અંતરની અંદર શાળા સ્થાપવી જોઈએ.

1500 મીટર
2000 મીટર
500 મીટર
1000 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના પહેલા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ કોણ ?

ઈન્દિરા ગાંધી
નઝમા હેયતુલ્લા
આમાંથી એકેય નહીં
સુચેતા કૃપલાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP