સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડુગોંગ શું છે ?

સમુદ્રી ગાય
સમુદ્રી ઘાસ
પરવાળા દ્વીપનો પ્રકાર
મેન્ગ્રુવ વનસ્પતિનો પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ખેડ કાર્યોના પરિણામ સ્વરૂપે ઉદ્ભવતી જમીનની ભૌતિક પરિસ્થિતિ શાનાથી ઓળખાય છે ?

ટીલ્થ
સ્ટ્રક્ચર
ટેક્ષચર
આમાંથી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વેલિંગ્ટન કયા દેશની રાજધાની છે ?

ન્યુઝીલેન્ડ
નેધરલેન્ડ (હોલેન્ડ)
નાઈઝીરીયા
નોર્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP