ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કઈ ચળવળ દરમિયાન થઈ હતી ?

અસહકાર આંદોલન
ધરાસણા સત્યાગ્રહ
દાંડીકૂચ ચળવળ
હિંદ છોડો આંદોલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
જૂનાગઢની મુક્તિ માટે રચાયેલી આરઝી હકુમતના વડા કોણ હતા ?

રતુભાઈ અદાણી
રસિકલાલ પરીખ
શામળદાસ ગાંધી
દયાશંકર દવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મધ્યયુગીન સમયમાં ગુજરાતી પ્રાંતીય સ્થપતિ શૈલી નીચે પૈકી શામાં જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
મહંમદ બેગડાની કબર, ચાંપાનેર
જામા મસ્જિદ, અમદાવાદ
રાણી સિપ્રીની મસ્જિદ, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP