સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિટામિન Cનું રાસાયણિક નામ ___ છે.

સાઈટ્રિક એસિડ
ઑકઝેલીક એસિડ
એસ્કોર્બિક એસિડ
નાઈટ્રિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા શેની ખામીને લીધે થાય છે ?

ફોલિક એસિડ
કેલ્શિયમ
એસ્કોર્બિક એસિડ
એમિનો એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP