સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતના કયા વૈજ્ઞાનિકે હળદરની યુ.એસ. પેટન્ટ વિરુદ્ધ સફળ ઝુંબેશ હાથ ધરી ?

ડૉ. બી.કે. ગાઈરોલાં
ડૉ‌. આર‌‌. એ. માશેલકર
ડૉ. દેવી પ્રસાદ શેટ્ટી
ડૉ. કે. કસ્તુરીરંગન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બ્રોમીન (Bromine) શું છે ?

લાલ રંગનું પ્રવાહી છે
ખૂબ જ ઝડપથી સળગી ઉઠે તેવો ગેસ છે
કાળી માટીનો પ્રકાર છે
રંગવગરનો ગેસ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP