કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

વર્ડપેડ
રન
સિસ્ટમ
કંટ્રોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP