સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હૃદય બદલવાનું પ્રથમ ઓપરેશન કોણે કર્યું હતું ?

રોબર્ટ વેલનબર્ગ
માર્ટીન કલાઈવ
એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ
ક્રિશ્ચન બર્નાડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આ વિટામિન લોહીના ગઠ્ઠા બાઝવામાં મદદ કરે છે. ઓપરેશન પહેલા આ વિટામીન દર્દીને આપવામાં આવે છે જેથી દર્દીના શરીરમાંથી વધુ માત્રામાં લોહી ન વહી જાય.