ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
0.01mm લઘુતમ માપ ધરાવતા માઇક્રોમીટર વડે પતરાની જાડાઈ માપતાં ને 1.03 mm મળે છે, તો પતરાની જાડાઈના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ___ થાય.

0.97%
0.7%
1.2%
1%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ક્યુરી કઈ ભૌતિક રાશિનો એકમ છે ?

રેડિયો એક્ટિવિટી
અર્ધજીવનકાળ
Y– કિરણની ઊર્જા
વિકિરણની તીવ્રતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP