સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"સૂકો બરફ" એ રાસાયણિક રીતે શું છે ?

ઘન સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
શુદ્ધ નિસ્યંદિત પાણીમાંથી બનાવેલો બરફ
બરફ અને સાદા મીઠાનું મિશ્રણ
ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP