સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચૂંટણીમાં મતદાનની આંગળી ઉપર લગાવવામાં આવતી અવિલોપ્ય શાહીમાં કયું રસાયણ હોય છે ?

સીલ્વર નાઈટ્રેટ
મિથિલીન બ્લ્યુ
સોડિયમ પેરાકસાઈડ
ફિનોલ્ફથેલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સિંગદાણામાં ભેજ રહી ગયો હોય તો તેના સંગ્રહ દરમિયાન ___ નામનું ઝેરી તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

પેનીસીલીયમ
એસ્પરજીલસનાઈઝર
માઈક્રોટોક્સીન
આફલાટોક્સીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
દિવેટવાળા સ્ટવમાં કેરોસીન નીચેનામાંથી પ્રવાહીના કયા ગુણધર્મને કારણે દિવેટમાં ઉપર ચડે છે ?

પ્રવાહીને કદ હોય છે.
કેશાકર્ષણ
પૃષ્ઠતાણ
દબનીયતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

હેમીહાઈડ્રેટ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ
પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ
કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP