સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બોલ પોઈન્ટ પેનની શોધ નીચેના પૈકી કોણે કરી હતી ?

જ્હોન જે. લીઉડ
ઈલ્યાસ હોવે
લેવિસ ઈ. વોટરમેન
જહોન વોકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આયોડીનયુક્ત મીઠામાં હોય છે...

પોટૅશિયમ આયોડાઈડ
કેલ્શિયમ આયોડાઈડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મુક્ત આયોડાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP