સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એન્ટિબાયોટિક પેન્સિલની શોધ કોણે કરી ?

એસ. વાકસ્માન
એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ
રોબર્ટ કોચ
લુઈ પાશ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
દિવેટવાળા સ્ટવમાં કેરોસીન નીચેનામાંથી પ્રવાહીના કયા ગુણધર્મને કારણે દિવેટમાં ઉપર ચડે છે ?

દબનીયતા
પૃષ્ઠતાણ
પ્રવાહીને કદ હોય છે.
કેશાકર્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશ વર્ષ એટલે શું ?

પ્રકાશનું બ્રહ્માંડમાં વિસ્તરણ
પ્રકાશનું વક્રીભવન
પ્રકાશના કિરણોએ એક વર્ષમાં કાપેલું અંતર
પ્રકાશ પરાવર્તન માટે લાગતો સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'ક્ષ' કિરણોની શોધે કયા ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી પ્રદાન કર્યું ?

માનવ વસવાટ ક્ષેત્રે
ચિકિત્સા ક્ષેત્રે
વાહન વ્યવહાર ક્ષેત્રે
કૃષિ ક્ષેત્રે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP