કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

વર્કશીટ
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક
મેકબૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનીટર
ટ્રેક બોલ
પ્રોજેક્ટ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

કસ્ટમ એનીમેશન
એનીમેશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP