કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

બિલ લિન્ટન
અબ્દુલ કલામ
બિલ ગેઈટ્સ
સ્વામીનાથન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP