કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
Visual Display Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP