ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૉનેટ કાવ્યની શરૂઆત કયા કવિએ કરી હતી ?

ઝવેરચંદ મેઘાણી
ઉમાશંકર જોશી
બળવંતરાય ઠાકોર
ખબરદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP