કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્માર્ટ ટેગ શું છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
માઈક્રોસોફ્ટનો સિલેકશન બેઝડ સર્ચ ફિચર
એક જાતનું હાર્ડવેર છે
માઈક્રોસોફ્ટનો એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-સેવર
ઈ-ટેર્
ઈ-બીઝનેસ
ઈ-કોમર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP