કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

કીબોર્ડ
જોયસ્ટીક
મોનિટર
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી
બીટ
મીલીમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP