ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
માનવ તું દોડીશ મા ધન પાછળ, - વાક્યમાં રહેલા ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો.

નિશ્ચયવાચક
પ્રમાણવાચક
નિષેધવાચક
રીતવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કૈલાસનું પુનિત દર્શન ધન્ય પર્વ" વાક્યના અંતે કયું ચિહ્ન આવશે ?

ઉદગાર ચિહ્ન
અલ્પવિરામ
પૂર્ણવિરામ
પ્રશ્નચિહ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP