ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કઈ જોડી સાચી નથી ?

લાભ - ગેરલાભ
ક્ષણિક - શાશ્વત
સાપેક્ષ - નિરપેક્ષ
સાધક - સાધિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : 'ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી'

સ્વાર્થ પૂરો થતાં સબંધ પૂરો થાય છે.
સ્વાર્થ ન હોય તો દુશ્મન મિત્ર બની જાય છે.
સ્વાર્થ પૂરો થતાં સંબંધ શરૂ થાય છે
ગરજ હોય તો પણ વૈધ વેરી બને છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP