ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેમને ચોક્કસ સાંભળવા જોઈએ. -રેખાયુક્ત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

સ્વીકારવાચક
નકારવાચક
નિશ્ચયવાચક
સંભાવનાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP