PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
A, B, C, D અને E એમ 5 મિત્રો છે. A, B કરતાં ટૂંકો છે, પણ E કરતાં ઊંચો છે. સૌથી ઊંચો C છે. D, B કરતાં થોડો ટૂંકો છે અને A કરતાં થોડો ઊંચો છે.
ઊંચાઈમાં ઊતરતા ક્રમે બીજા સ્થાને કોણ આવશે ?

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નીચેના બંધારણીય સુધારાઓ તે સમયનાં ભારતનાં રાષ્ટ્રપતિ સાથે ગોઠવો.
(1) 25મો સુધારો
(2) 50મો સુધારો
(3) 75મો સુધારો
(4) 100મો સુધારો
(a) એસ ડી શર્મા
(b) જ્ઞાની ઝૈલ સિંઘ
(c) વિ વિ ગિરી
(d) પ્રણવ મુખર્જી

1b, 2c, 3a, 4d
1c, 2b, 3a, 4d
1c, 2a, 3b, 4d
1a, 2b, 3d, 4c

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
ISRO નું ટેલીમેટ્રી ટ્રેકીંગ અને કમાન્ડ નેટવર્ક (ISTRAC) જે અવારનવાર સમાચારમાં હોય છે તે ___ ખાતે સ્થિત છે.

પુના
નવી દિલ્હી
શ્રીહરિકોટા
બેંગ્લુરૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
એક છોકરીની ઓળખાણ આપતા વિપીન કહે છે ___ તેની માતા મારી સાસુની એકમાત્ર દીકરી છે. તે છોકરી સાથે શો સંબંધ છે ?

પતિ
ભાઈ
પિતા
કાકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
ગોવિંદ ઉત્તર તરફ ચાલે છે, પછી તે જમણે વળી અને પછી તેના ડાબે વળે છે. 1 કિમી બાદ, તે ફરીથી ડાબે વળે છે. હવે તે કઈ દિશામાં ચાલે છે ?

પૂર્વ
પશ્ચિમ
ઉત્તર
દક્ષિણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP