કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
ISR, 2021 અનુસાર, ગુજરાતમાં વનાવરણ અંગે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

ખુલ્લા જંગલો - 9,516 ચો.કિ.મી.
મધ્યમ ગાઢ જંગલો - 5032 ચો.કિ.મી.
આપેલ તમામ
ગાઢ જંગલો – 377 ચો.કિ.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું વિધાનો પસંદ કરો.

12મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ (25 જાન્યુઆરી)ની થીમ 'મેકિંગ ઈલેકશન્સ ઈન્કલુઝિવ, એક્સિસિબલ એન્ડ પાર્ટિસિપેટિવ' હતી.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ (24 જાન્યુઆરી), 2022ની થીમ 'ચેન્જિંગ કોર્સ, ટ્રાન્સફોર્મિંગ એજ્યુકેશન’ હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે ‘કોયલા દર્પણ’ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું ?

નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય
ઊર્જા મંત્રાલય
કોલસા મંત્રાલય
વિદ્યુત મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેતરમાં ક્યા દેશ વાઘ સંરક્ષણ અંગે એશિયાના દેશોના મંત્રીસ્તરીય સંમેલનનું આયોજન કર્યું હતું ?

પાકિસ્તાન
મલેશિયા
બાંગ્લાદેશ
ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP