કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
તરંગ
પ્રકાશ
વિદ્યુત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP