કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
સફરજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

પ્રોસેસર
મેમરી, સ્ટોરેજ
આપેલ તમામ
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટાના કિરણો
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP