કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન
કમ્પ્યૂટરની ભાષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FTP સર્વર
FTD સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP