કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

એક પણ નહીં
આલ્ફાન્યૂમેરિક
ન્યુમેરિક
પીનપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP