કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પેપર
આપેલ તમામ
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પિક્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
યુટિલિટી
આપેલ તમામ
ટ્રાન્સલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP