કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
ક્લિક
ડ્રેગિંગ
રાઈટ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP