કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પિક્ચર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
પ્રોજેક્ટ
ટ્રેક બોલ
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
એપલ
Xin-pixn
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

લોગિગ ઓફ
કોલ્ડ બુટિગ
શટ ડાઉન
વોર્મ બુટિગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP