સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વસ્તુપાલ-તેજપાલે આબુ પર બંધ આવેલા મંદિરો અંગેનો ઉલ્લેખ 'આબુરાસ' ગ્રંથમાં જોવા મળે છે તે ગ્રંથ ની રચના કોણે કરી હતી ?

વિનયચંદ્રસૂરિ
કવિ સુભટ
પ્રભાચંદ્રસૂરિ
કવિ પાલ્હણપુત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના કયા વડાપ્રધાન લેખક / કવિ નથી ?

વી.પી.સિંગ
પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ
અટલ બિહારી વાજપેયી
દેવગૌડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP