સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આદિવાસી આંદોલન અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ખાસી વિદ્રોહ બંગાળ
સંથાલ સ્વાતંત્ર્ય સંઘર્ષ-ઝારખંડ
મુંડા વિદ્રોહ- ગુજરાત
ખૌડ આંદોલન-ઓડિશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
31 મી માર્ચ - 2015 ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભામાં આતંકવાદ અને આયોજિત ગુના અટકાવવા માટે કયો વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યો ?

ગુજ કોક
ગુજ ટાસ્ક
ગુજ કોસ્ટ
ગુજ ટોક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતની બંધારણસભામાં નીચેના પૈકી કયા પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ ન હતું ?

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
અનુસૂચિત જાતિ સંઘ
હિન્દુ મહાસભા
સામ્યવાદી પક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP