સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"Coradia - ilint" કયા દેશ દ્વારા બનાવાયેલ પ્રથમ શૂન્ય ઉત્સર્જન ધરાવતી અને હાઇડ્રોજન ઈંધણ સંચાલિત ટ્રેઈન છે ?

જર્મની
ચીન
યુ.એસ.એ.
ફ્રાંસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતના પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી કોણ છે ?

ડૉ. શીલા શર્મા
ડૉ. કલ્પના ચાવડા
ડૉ. કલ્પના ચાવલા
ડૉ. શશી રસગોત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 20 સે.મી. છે. વસ્તુને લેન્સથી કેટલા અંતરે મૂકવાથી તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સથી 10 સે.મી. રચાય ?

30 સેમી
10 સેમી
20 સેમી
15 સેમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP