કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

અપગ્રેડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બેકઅપ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP