કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

ડાઉનલોડ
અપલોડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બ્રાઉઝિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એક હાર્ડવેર છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP